enantiodromia

enantiodromia

noun: The tendency of things, beliefs, etc., to change into their opposites.


SAT Word of The Day